1r BATXILLERAT HUMANITATS- MEMÒRIESCaceres del tresor

Busqueu un text d'aquestos autors en el llibre de text per comentar-lo a classe

i cerqueu la resposta correcta a les preguntes que trobareu en els enllaços següents:

  • RAMON LLULL
http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=144879
  • LA LITERATURA MORAL I RELIGIOSA: Eiximenis, Sant Vicent Ferrer, Anselm Turmeda, Isabel de Villena
http://poster.4teachers.org/worksheet/view.php?id=144909

Grups de treball:

- Ramon Llull ( Joan, Almudena, Ivan, Mario, Dani dele, Fran, Guillermo, Rebeca, Quillo)

- Lliteratura moralitzant i religiosa ( Rodelgo, ...)

Ivan Margaix Villora

Dilluns 27 de Febrer- Dictat b i v i correcció dels exercicis pàg.150-151
- Presentació dels cubs, comentaris

Comentari (Divendres 9 de Març):


- Autors i obres
- Tema
- Finalitat
- Resum del contingunt
- Estructura
- Valoració argumentada/justificada i relació amb altres obres.

Joan Gil Morcillo.
Divendres: dictat sobre consonants oclusives, pàgines 108 i 109. Feu les activitats.

Alguns grups, com el grup de Joan, Carles, Martin han d´acabar el relat digital per a entregar-lo el divendres i fer el comentari dels contes de Quim Monzó i de la resta de contes. Els altres grups han de continuar fent els cubs i finalitzar-los.
external image cleardot.gifexternal image cleardot.gifPiero Adrián León Reátegui

Avui hem parlat de les diferències entre el català oriental i el català occidental. Hem començat pel català oriental, per això hem vist una sèrie de vídeos en youtube dels diferents dialectes orientals . Per exemple: el central, septentrional, tarragoní, balear i alguerès. La finalitat d'aquest exercici era detectarles diferències que hi havia amb el català occidental.
Català oriental:

· Tenen la e neutra (entre la "a" i la "e").
· La (o) àtona es pronuncia (u).
· La r a final de paraula no es pronuncia.
· El possessiu és "meva" i en occidental "meua".

Català occidental:

· Té set sons vocàlics que es representen únicament amb cinc lletres o signes diferents: A, E, I, O, U.
· La (a) sempre és oberta, la (e) pot ser oberta o tancada, la (i) és només tancada, la (o) pot ser oberta o tancada i la (u) és tancada.
· També hi ha diferències en el lèxic.

Memòria de classe: Dia 9 de desembre.
Martín Losano Argañaraz.
El dilluns no hi ha classe de valencià perquè Pilar se'n va al teatre.
.
Recordatori, el Docs marca on estan les faltes i Pilar ens ha marcat els errors, és important per a poder aprovar realitzar les correccions oportunes.

Hui hem donat conceptes del tema 2: Llenguatge, llengua, parla, idiolecte, dialecte, argot.

Deures per al pròxim dijous 15 de desembre: Pagina 63-2, 64-3, 65-4.

Llibre de lectura per a Nadal.
Recursos de literatura -> LECTURA: CONTES DE NADAL
Recursos de literatura -> Lectura d'altres contes: El conte modern (opció per triar com a lectura)
Relats digitals -> Recull de relats y activitats


Rocío Ruiz 1º BAHA
Avui la professora ens ha entregat els dictats corregits i els exàmens que han pujat nota. Hem aprés la diferència entre "si no" (quan és una condició) i "sinó" (quan és una oposició) i les regles ortogràfiques de la S sorda i la S sonora.
Per a practicar-ho hem fet les activitats de la pàgina 69: 1,2; 70: 3,5,7 i pàgina 71: 8.
El dilluns ens farà un dictat sobre tot el que hem donat avui.
Andrea López
Avui hem sabut les notes dels nostres exàmens després d´haver corregit les faltes el dia anterior. Amb aquesta correció es podia pujar fins a dos punts la nota final de l´examen. Després de saber les notes, hem fet un repàs de:

-Per què i perquè.

-Elisió i sinalefa.

-Apòstrof.

-Guió.

Aquest repàs l`hem fet abans de començar l´examen d´ortografía, en el qual eixien tots aquestos recursos gramaticals. En acabar l´examen, ens els hem intercanviat per a corregir les faltes dels companys.


Sheila Pérez García
Avui en classe hem corregit els exàmens per a pujar fins a dos punts de la nota, per les faltes d'ortografia i l'expressió.
Hem vist la diferència del perquè/ per què, i que sempre s'escriu amb accent:
- Utilitzarem per què en els frases interrogatives directes i indirectes en què és pregunta la causa d'un fet, d'una situació, etc.
- Emprarem perquè en les oracions subordinades que indiquen el motiu o la finalitat de l'oració principal.
- Perquè és també un substantiu, el sinònim del qual és raó.
Per a la classe del dijous: farem un dictat d'accentuació, apostrofació i dièresi.

REBECA GALINDO MERODIO
El Dilluns 31-10-2011 vam parlar sobre Carles Alberola i Yasmina Reza.

-Carles Alberola va nàixer a Alzira, Ribera Alta en l’any 1964.És un actor i director valencià.
Va anar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic i Dansa de València (1983-1986).
En 1980 va impartir classes a les Escoles Municipals de Teatre. A partir de 1989 començà amb l'escriptura, la direcció i la interpretació.
L'any 1994 fundà la companyia Albena Teatre, de la qual és director.
El 1999 inicià l'obra teatral Besos i aconsegueix un gran èxit a Madrid i a Barcelona.
Els darrers anys ha desenvolupat una intensa carrera televisiva a Canal 9 en sèries com Socarrats, //Autoindefinits// o Maniàtics, totes produïdes per Albena Teatre.

- Yasmina Reza va nàixer l'1 de maig de 1959 a París. És una escriptora, actriu, novel·lista francesa.. En l’any 2000 va rebre el Gran Premi de Teatre de l'Académie Française, en reconeixement a tota un carrera dramàtica de l'autora.
Algunes obres seues són:
- Art. Estrenada el 28 d'octubre de 1994, al Théâtre des Champs-Élysées de París i amb direcció de Joaquim Candeias, estrenada al Teatre El Musical de València en 2011.
-La traversée de l’hiver. Estrenada el 6 doctubre de 1989, al Théâtre d'Orléansd'Orleans.

Per últim, vam escoltar una cançó d'OBRINT PAS - "La Vida Sense Tu".Memòria día 21-10-11 Almudena Madrid

Avui a classe hem parlat que la setmana que ve hem de traure frases o cites de les protagonistes i autores que hem exposat. Després li he passat a Pilar la música Celta i Medielval, i ha posat una cançó.

També hem de trobar per al pròxim dia, un eix cronòlogic de les autores exposades, ja que ningúe l'havia portat encara.

Tot seguit, en la wiki, Pilar ha posat una pàgina de figures retòriques, per a veure alguns exemples de figures i hem acabat de corregir la fitxa. I finalment hem corregit les preguntes sobre el feudalisme manades el dia anterior.

Memòria del dia 20/10/2011
carla garcia exposito

-Hui a classe hem parlat dels treballs de les dones, de com cal fer-ho i que cal posar-los al google docs.

-Hem corregit el full amb els recursos fònics.

-Cal buscar per al treball una frase significativa de la novel·la del treball de les dones.

-Els grups han de repartir-se unes preguntes de la wiki sobre la literatura mitgeval per a demà.

-Recordar que per al dia 11 de novembre cal tenir fetes les preguntes del llibre de lectura.

Ivan Margaix Villora

Memòria de classe, 17 d’octubre de 2011

· Avui hem repassat els últims treballas sobre dones i s’han plantejat els següents treballs per als llibres de lectura (L’ocell de foc, etc…)
El treball hauria de contenir el següent:


En Recursos de literatura del wiki
teniu les preguntes sobre L’ocell de foc)
1ª Pàgina
Elements característics de la societat medieval o de la societat que apareix al llibre

Poesia -> Temes dels poemes del llibre i recitar un poema comentant-lo

2ª Pàgina
Valoració: Tots seleccionem el que més interessa i expliquem perquè i la relació amb altres obres

· En la secció “Carrers literaris” s’han apuntat

C/ San Vicent Martir (Darrere de l'ajuntament) (No és un escriptor)
C/ San Vicent Ferrer (S’ha comentat, no es sap on es troba, cal buscar-lo)

· Per al dijous 20, cal fer una relació (línia del temps) de totes les dones (escritores, protagonistes… etc) que s'han exposat.

Daniel Díez Ginestar
Hui a classe hem parlat de les fases del treball de les dones:

- La primera fase es l'exposició que hem fet a classe.
- La segona fase serà la línea cronològica.
- La tercera fase serà l'elbaoració d'un cartell i un vídeo amb informació sobre les dones.

S'han exposat quatre treballs, un ha parlat de la ''Vita Christi'', escrita per Isabel de Villena. En el meu grup hem parlat de les dones escriptores del segle XIX com Victor Català o Dolors de Monserdà. El tercer grup ha parlat d'altres dones del segle XIX com Josefa Massanés. L'últim grup ha estat parlant de la primera escriptora francesa. També hem quedat en anar buscant música medieval i utilitzar el programa ''Dipity'' per a crear la llínea cronològica.

Fran García
Al principi de la classe, Pilar ens ha preguntat com anaven els treballs, i que els treballs els férem amb el google docs, per a no haver de portar el USB cada dia. Després, el meu company Armando ha eixit a l´ordinador a parlar de Curial e Güelfa, després ha eixit Hèctor a parlar sobre la poesia trobadoresca, també ha eixit Sheila a parlar sobre les dones escriptores amb Andrea, al final de la classe han eixit Gabi, Àlvaro, Nacho i Guillermo i han parlat sobre Isabel de Villena.

Maria Martínez

Hui en classe la primera cosa que hem fet ha sigut llegir la memòria que va fer el nostre company la classe passada. Hem vist el llistat de llibres i hem triat tots i ho hem apuntat. Hem posat l'examen l'11 de novembre. La professora ha comentat que el 9 de novembre anirem a veure l'obra de teatre titulada Art.
Hem vist que hi ha dos carrers amb el nom de:
- Poetes Anònims
-Santiago Rossinyol

També hem vist un esquema dels orígens de la literatura trobadoresca.
_Com comenca?
_ L'Esplendor medieval: en esta part hem parlat de les Homilíes d’Organyà que són els primers textos en català.
-La literatura tobadoresca.
-Els generes poètics:
-la cançó -els sirventés
-l´alba -la pastorel.la
- la tençó.
Després hem vist i oït un poema trobadoresc, i hem vist que tots tenen música.
Entre la ploma i l´espasa (Guillem de Berguedà)

Hem preparat unes preguntes per al pròxim dia :
-Perquè es criden tobadors?
-Quina formació tenien?
-Quin estil conreaven?

Hem llegit la pàg. 25 i hem destacat dels nostres tobadors:

-Guereu de Cabrera

-Guillem de *Cabestany

-Guillem de Berguedà

-Guilllem de Cerverà


Sóc l'alumne Alejandro Rodelgo i adjunte la memòria del divendres 7 d'octubre:

Hui alguns alumnes han presentat els esbossos dels treballs de literatura. Abans la professora ha repassat els grups.

El grup d'Antoni, Rebeca i Almudena han presentat les escriptores Maria Antònia Salvà, que va nàixer el1869 i va morir el 1958, Maria Gràcia Bassa (Llofriu 1882 - Buenos Aires 1961) i Dolors Monserdà (Barcelona, 1845-1919), escriptora i feminista, va tenir una notable participació en la societat catalana del segle XIX i començaments del XX.


Memòria dia 6/10/11
Armando Aranda
En la classe de hui havíem d'exposar els punts i les idees principals de cadascun dels grups de treball.

El grup que s'encarregava de les "Primeres dones escriptores conegudes" ha fet una xicoteta exposició d'Aphra Behn, primera escriptora anglesa del S. XVII que va ser inspiració per a moltes dones posteriors i autora d'algunes obres com "The Forc’d Marriage" o "Orinoko".
També, han nombrat diverses escriptores i poetes alemanyes del S. XVIII como Adele Gerhard o la Baronessa Annette von Droste-Hülshoff

Per altra banda, el grup encarregat de les "Dones protagonistes d'obres de ficció fins al S. XIX" ha nomenat algunes obres i les seues protagonistes corresponents. Com en "Tirant lo Blanc" on apareix Carmesina o "Amadís de Gaula" on la dona és Elisena de Bretaña.

El proper dia s'exposaran el grups restants per a poder anotar el més important.

external image cleardot.gif

Ricardo Sicluna Ferrando

1. En la clase de hui , la nostra professora ens ha donat diverses pàgines per a fer més fàcil el treball del 6 d'octubre.

2. En la "wiki" ens ha ensenyat el carrer "Eximenis".

3. Formes de fer el treball

-Prezi, PPT, vídeo, esquema (mapstool).

-A més: altres webs.

-Presentació amb imatges sobre l'autora i l'obra.

-Data de naixement i de la mort, lloc.

-Vida i repercusió que té en l'obra.

-Professió, altres escritors que coneix

- Tema, estil i context

4. Hem llegit el text de la página 21, a més de corregir les activitats de la página 22.

5. Ens ha mostrat els llibres de possibles lectures, el llibre del Tirant al final será per al 2n Trimestre.

6. Ens ha mostrat poemes per a llegir: uns exemples (69 poemes d'amor , Versos per a Anna).

7. Ens ha donat una llista de llibres per a llegir

-New york, Nabokov & Bicicletes (Àngels Gregori)

-Jaume I Llibre dels Fets conquesta de València

-L'ocell de foc (Emili Teixidor)

-Curial i Güelfa (Anònim)

-Cróniques d'un rei (Victor Labrado)

- Crónica (Ramon Muntaner)

8. Finalment, per al dilluns les activtiats de la pàgina 24.


Sergi Ortiz

Avui hem dit on se situen els carrers Ausiàs March: prop de l'avinguda de la Plata,
PoetaQuerol i Joanot Martorell.
També hem de buscar carrers amb nom d'obres literàries.
Els grups del treball ja s´han fet i Pilar ha dit el dia que hem de presentar el treball, dijous 6. Será una presentació
de la bibliografia consultada en un full.
Hem vist noves paraules en sard en un vídeo. Us en passe algunes:
-Rei: Urrei
-Cabra: Graba
-Nou: Novu
-Vida: Bida
-Deu: Deke
Cal incloure paraules en Rètic i els seus dialectes: Ladí, Friulà i Romanx; i també en la resta de les llengües romàniques.
ACTIVITATS per al pròxim dia:
-pàg. 17, el 2.
-pàg. 18, el 3.

Antonio Luis Jiménez Ribes 1ºBAHA
Memòria de classe de valencià, Divendres 22 de Setembre de 2011
Aquest día de classe, la professora va repartir-nos la prova inicial corregida amb anotacions.
També vàrem parlar de les situacions de carrers amb noms d´autors, tals com Francesc Eiximenis o Blasco Ibáñez i va manar a uns quants alumnes buscar a casa on estaven situats els diferents carrers.
Desprès vàrem veure un vídeo d´una part de Catalunya, anomenada la Vall d´Aran, que té el seu idioma propi, i vàrem veure alguns exemples de paraules, colors, vegetals… Sobre la Vall d´Aran vàrem prendre uns apunts a classe i se´ls va portar la professora per a corregir-los.

MEMORIA DEL DIA 22/9/11
Carla Garcia

Hui, a classe, primer alguns grups s'han posat al full del treball de les dones escriptores. Després hem corregit un full que hui havia per a deures i hem parlat sobre els personatges i les obres que eixien al text, i després la professora ha posat deures per a demà:
Les preguntes a i b sobre Isabel de Villena.
També cal averiguar carrers de València que porten el nom d'escriptors.

Memòria de classe. 19 de setembre de 2011

Joan Gil
En la classe anterior van comentar la raó de perquè es celebrava el 520 aniversari de la mort de Sor Isabel de Villena que va escriure la Vita Christi quan era abadessa del convent de la Trinitat a València.
Vam parlar sobre la novel·la Vita Christi i sobre altres dones escriptores com:
Cristine de Pisan: Escriptora francesa
Aphra Behn: Escriptora anglesa
Enheduanna: Mesopotàmia
Víria Acte: Va escriure en llatí
La Comtessa de Dia: Escriptora trobadoresca del segle XII.
Safo de Lesbos: Escriptora grega
Isabel Suaris: Escriptora del segle XV
Tecla de Borja: Escriptora del segle XV

També vam parlar de començar a fer els grups de treball per a escollir algun apartat sobre dones escriptores en diferents àmbits que ara explicaré en una guia orientativa que servirà per a escollir tema i els grups que es faran .

1r Grup: Primeres dones escriptores que van escriure en qualsevol idioma com:
Christine de Pizan (1364-1430)
Safo de Mitilene (612 A.c.)
Aphra Behn (1640-1689)

2n Grup: Escriptores compreses entre els segles XII, XIII i XIV com:
La reina de Mallorca

3r Grup: Escriptores del segle XV com:
Isabel de Villena (1430-1490)
Isabel Suaris (1440-1490)
Tecla de Borja (1435-1459)

4t Grup: Poesia popular fins al segle XIX protagonitzada per dones.

5é Grup: Escriptores del segle XIX (naturalisme, realisme i romanticisme)

6é Grup: Dones protagonistes d´obres de ficció fins al segle XIX.

Mario Lopez Haro

Llistat de les escriptores del segle XIX:

Lola Anglada (Barcelona, 1892-1984)

Clementina Arderiu (Girona, 1889-Buenos Aires, 1976)

Maria Gracia Bassa (Girona, 1883-Buenos Aires, 1961)

Aurora Bertrana(Girona, 1899-Buenos Aires, 1974)

Victor Català(Caterina Albert i Paradís)(Girona, 1869-1966)

Adelaida Ferré i Gomis(Barcelona, 1881-1955)

Maria Emilia Furnó(Barcelona, 1878-1944)

Ángels Garriga(Barcelona, 1898-1967)

Antonia Gili(Barcelona, 1856-1909)

Carme Karr(Barcelona, 1865-1943)

Maria Josefa Massanés (Zaragoza 1811-Barcelona, 1887)

Dolors Monserdà(Barcelona 1845-1919)

Carme Montoriol i Puig(Barcelona, 1893-1966)

Victoria Penya Dámer(Palma de Mallorca, 1823-Barcelona1898)

Maria Rusinol(Barcelona 1887-195?)

Cèlia Sunol(Barcelona, 1899)

Felip Palma.(Palmira Vientos y Cullell) (Gerona 1858-1916)

Maria Verger(Palma de Mallorca, 1892-Madrid 1983)

Jeimy Vanegas

En esta primera classe la professora ens ha explicat el mètode de qualificació i el més important què treballarem al llarg del curs.

Si els alumnes volen pujar la nota hauran de llegir més d'un llibre cada trimestre, treballarem els autors s importants i les seues obres, realitzarem comentaris de textos sobre algun autor que treballarem.

També durant el curs realitzarem una presentació d'algun llibre i cada alumne haurà de fer la memòria. Els deures que ha deixat per a la següent classe són: buscar el naixement d'Isabel de Villena i de la seua fama, dones que escriguen en català fins al s. XX i la primera dona escriptora.