COL·LABORACIÓ EN LA VIQUILLETRA viquilletra.png

Viquilletra és un projecte col·laboratiu per compartir les nostres lectures i fer-ho creativamentEs basa en una wiki (a l'estil de la Viquipèdia) i pretén, al cap i a la fi, convertir-se en un recull d'activitats realitzades pels estudians que mostren visions diferents sobre les obres literàries treballades.Consulteu el següent arxiu on es proposen les modalitats de col·laboració:

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE LECTURA A CLASSE
Tots els que heu llegit el mateix llibre, us heu de posar d’acord per preparar el treball. Cadascú s’ha de fer responsable de presentar la part que ha treballat. Podeu triar els tipus de treball segons el llibre que hàgeu llegit:
- Dramatització amb la realització d’un guió per a ser representat o adaptat en vídeo o relat digital (amb fotos o imatges en moviment). Lectura dramatitzada d’un fragment del llibre (sense desvetlar el final).
- PPT on presenteu els elements de la narració més característics del llibre, amb imatges i textos que les acompanyen sobre l’autor, els llocs on es desenvolupa la història, el context històric-social, els millors fragments, la relació amb altres obres o autors, etc.
- Il·lustració del llibre amb dibuixos, pintures, música o fotos dels moments més significatius de la història. O bé, adaptació en còmic.
- Entrevista real amb l’autor o fictícia amb algun personatge del llibre per indagar sobre la trma de l’obra i la psicologia dels personatges.
- Proposar altres títols possibles, variacions de la història, reescritura d’un episodi o continuació de la novel·la un capítol més, escriure un conte sobre el mateix tema o amb el mateix protagonista.
- Gràfic amb tots els personatges de l’obra segons la relació que s’estableix entre ells: amor, odi, diners, parentiu, amistat, treball, escenaris compartits, etc.
- Comparació de la novel·la amb altres obres: adaptacions cinematogràfiques, altres novel·les o contes, cançons, etc.
- Relació de temes que planteja l’obra i preparació d’un debat a classe on intervinguen els companys.
- Altres possibilitats que penseu que poden plantejar-se a partir de les característiques més significatives del llibre per motivar als companys a la lectura.
Els treballs es presentaran a classe i es valorarà que siguen interessants per als companys i que se’ls demane la participació amb preguntes sobre el llibre o sobre els temes que tracta.
Coavaluació. Tota la classe valorarà les presentacions dels llibres tenint en compte que la qualificació ha de ser justificada. Per això tots presentareu una relació dels llibres llegits després de les exposicions on es valoraran amb les següents notes i amb unes línies que ho expliquen:
· MOL BÉ (MB), ja que hi ha correcció expressiva, interès del contingut i s’ha aconseguit que la classe participe
· BÉ (B), pot haver alguna incorrecció però ha estat prou interessant i amb participació
· SUFICIENT (SF), encara que hi ha hagut incorreccions expressives s’ha aconseguit interessar als companys
· INSUFICIENT (IN), massa incorreccions i castellanismes, falta de coherència i baixa participació dels companys.
Material: heu d’avisar del material que aneu a utilitzar per si cal preparar un portàtil, projector, fotocòpies, etc. Després de l’exposició presentareu el treball individual o de grup imprès o escrit amb indicació del vostre nom, curs i grup, bona lletra, marges adequats i revisat perquè no hi hagen faltes d’ortografia.

Temps i extensió: al voltant de 5 minuts cada participant i amb l’extensió adequada segons el temps que teniu i l’interès del treball. Les exposicions es realitzaran a partir de l’ultima setmana d’octubre.