ACTIVITATS sobre el TEXT ARGUMENTATIU: llegiu les característiques que s'indiquen en el següent pdf sobre l'argumentació i feu les activitats indicades

t